Havuz Bakım

Düzenli Havuz Bakımının Önemi

Havuz bakımının düzenli yapılması insan sağlığı için önemlidir. Çünkü havuzlara yeterli düzeyde temizliğine özen gösterilmediği takdirde çeşitli bakteri ve virüslerin oluşumu ölümcül olabilmekle beraber farklı hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bunun için havuz suları düzenli olarak dezenfekte edilmek durumundadır. Ortak kullanıma açık olan havuzların bu bakımları sık sık düzenli periyotlarda kontrol edilmelidir. Kış bakım periyotları da atlanmamalıdır.

Neler Yapılmalı?

Öncelikle havuzu yabancı maddelerden arıtmak gerekir ve ikinci olarak havuzun kimyasal dengesi sağlanmalıdır.

Havuz suyu sürekli ölçülmeli, tahlillerin sonuçlarına göre istenilen değerlere getirilmek üzere kimyasal şartlanma uygulanmalıdır. Kimyasalların insan sağlığını olumsuz yönde etkilenmemesi için düzenli aralıklarda ve uygun miktara kullanılması gerekmektedir. Havuzda renk değişimi, su bulanması gibi durumlarda ek kimyasallar kullanılmalıdır.

Kimyasal şartlandırma yapmadan havuz suyu ölçüme tabi tutulur. Kimyasalların düzgün çalışması için gerekli pH değeri 7,2-7,6 olmak zorundadır. Klor kullanmadan önce mutlaka pH değeri kontrol edilmelidir.  pH değerinin yüksek veya düşük olması klorun aktiflik oranı olumsuz yönde etkileyecektir. Hem fazla kimyasal kullanımı olacak hem de maliyet artacaktır.

havuztemizleme

Havuz Bakımı Düzenli Olmazsa Neler Olur ? 

 •  pH değeri düşük olduğunda; sıvalı yüzeyler ve derz dolgular erir, metal ekipmanlar korozyona uğrar, lekeler meydana gelir, gözler ve burunlar yanar, cilt kurur ve kaşınır, mayolar yıpranabilir.
 • pH yükseldiğinde ise;  havuz suyu bozulur, kireç oluşur ve kum filtreleri dolar, su koyulaşır, bulanır. Gözler ve burunlar yanar, cilt kurur. İnsan sirkülasyonunun çok olduğu havuzlarda ölçümler klor ile birlikte günde 3 kez yapılmalıdır.

Havuzların temizliğinde kullanılan başka bir yöntem ise ozon sistemidir. Klor kullanımına göre çok daha hijyenik ve sağlıklıdır fakat maliyetinin yüksek olmasından dolayı profesyonellerin kullandığı havuzlar dışında kullanımı azdır.

Ayrıca ortak alanlar içerisinde yer alan süs havuz ve göllerinin bakımı da 12 ay boyunca devamlı yapılmalıdır. Uzun süre temizlenmeyen bu alanlarda oluşan bakterilerin ve yosunlaşmanın giderilmesi çok daha maliyetli bir işlemdir.

Havuz Genel Bakım Aşamaları Nelerdir ?

 1.  Üst boşaltma kapağı açılarak standartta uygun şekilde filtre ters yıkama işleminin yapılması
 2. Filtre malzeme kontrolü(kum vb.), gerekli ürün miktar kontrolü(kimyasal vb.), filtrenin boşaltma planına göre tekrar doldurulması
 3. Ön filtredeki sürekli çalışan ekipmanların temizliği ve kontrolü
 4. Tüm pompalar, kompresör ısı değiştiriciler ve imalatçı bilgilerine göre armatürlerin bakımının yapılması
 5. Devre elemanlarının ve güvenlik tertibatı testlerinin yapılması
 6. Tüm ekipman üzerindeki aşınma ve korozyon derece kontrolünün yapılması
 7. Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj ekipmanları ile ölçü, ayar ve kayıt tertibatlarının her yarıyılda bir yapımı,
 8. Kimyasal dozajın verildiği bağlantı yerlerinin sökülmesi ve temizlenmesi,
 9. Elektrik bağlantılarının, kontrolü ve kaçak korumasının kontrolü
×