Sauna Yapımı

Sauna Nedir ?

Sauna elektrikli ısıtıcı vb. ile ısıtılan, sıcak ve kuru hava banyosudur.  Isı, buhar ve çeşitli kurallar çerçevesinde rahatlama ve gevşeme uygulaması olarak da tanımlayabiliriz.

Geleneksel saunalar, belirli ahşap türlerinin seçimi ile bir veya bir kaç basamaktan oluşan oturma yerleri mevcuttur. Ahşap kullanımının amacı, yükselen ısıda konfordan ödün vermemektir.

Günümüzde pek çok sauna ısıtıcıları mevcuttur, bunlar elektrikli, gazlı, geleneksel odunla yakılanlar veya infrared ısıtıcılar olarak sayılabilir. En çok fabrika üretimi sabit ısı modelleri (bu demektir ki, sürekli olarak yanan bir ocak var) kullanılır, çünkü bunlar az yer kaplar ve pek çok yönden eski tiplere göre daha kullanışlıdır.

Saunalar yapıların içinde ayrı veya bir parça olarak inşa edilir.Saunalar beton,kagir ve ahşap olarak yapılmaktadır. Ne tür sauna olursa olsun TSE’nin belirlemiş olduğu yangından korunma kurallarına uygun yapılmalıdır.

prohavuz-sauna-imalatı-evde-sauna

 

Saunaların yapıları yeterli ısı yalıtımı sağlamalıdır. Duvarlar ve tavan tarafından ısı depolanması azaltılmalıdır. Duvar ve tavandaki ısı yalıtımı mümkün olduğu kadar kapalı olarak odanın iç tarafına yerleştirilmelidir. Mineral yünler gibi en düşük ısı depolama kapasiteli yalıtıcılar kullanılmalıdır. Sıcak hava saunanın tavanına doğru akar. Kuru hissedilen bir sauna bile her zaman bir dereceye kadar rutubetlidir. Rutubet her zaman sıcak havadan soğuk havaya doğru hareket eder. Eğer buharın serbestçe hareketine izin verilirse buhar bariyeri, yalıtıcının dış kenarında bir yere toplanacak ve izolasyonu zayıflatacaktır ve yapıya zarar verecektir. Etkili havalandırma olduğu zaman, saunanın duvarlarında sızdırmazlık elamanlarına ihtiyaç kalmayacaktır.

Döşemede ağaç malzeme kullanılacak ise tercihen basınç uygulanmış veya dış hava tesirlerine dayanıklı kontrplak kullanılmalıdır. İçinde ikamet edilen bir saunada, duvarlar, duvar iç yüzeyindeki bir buhar deliği ile yalıtılmalıdır. Aksi takdirde rutubet diğer alanlara nüfus ederek ve yapıya zarar verecektir. Sauna odasından gelen rutubet, havalandırma vasıtasıyla bacadan direk tahliye edilir.

Sauna Yapımı TSE göre;

Dört duvar arasında yapılan saunalarda duvara yatay olarak 50 cm’de bir dübellenen en az 45x45mm boylarında kereste ızgara ve üzerine düşey olarak çivi görünmeyecek bir şekilde geçmeli, lambri kaplama yapılmalı, tavan sehim yapmayacak bir şekilde ahşap kirişlemeye çakılan lambri ile kaplanmalı, duvar ve tavanda ısı izolasyonu sağlanmalıdır (TSE, 1992).

Türkiye açısından Sedir ve Kızıl Çam ideal ağaçlardır. Köknar ise dayanımının az olması ve yumuşaklığı dolayısıyla az tercih edilmektedir. Sedir ve Kızıl Çam ise pahalı olmasına rağmen dayanımı, sıcağa etkin oluşu ve genel görünümü nedeniyle tercih sebebidir.

×